DRAGVIKT

Hur tungt släp får du dra?

10 min läsning
Annons
Torkarblad.nu annonsbanner - Vi säljer torkarblad online
Dragvikt.se Introduktion

Hur tungt släp får du dra ?

Välkommen till Dragvikt.se, komplett och kortfattad information om släpvagnsvikter för bilar & lätta lastbilar här i Sverige.

Hur tung släpvagn du får dra med din personbil (Klass I) eller lätt lastbil beror på två saker, dragbilens begränsning (vad den är godkänd för) samt din körkortsbehörighet.

Denna hemsida handlar om både lätta släpvagnar & tunga släpvagnar samt det som kallas efterfordon.

Lätta släpvagnar brukar ha en totalvikt på max 750 kg, men den kan vara mer än så om bilens och släpets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg (B-körkort, läs mer nedan). Till tunga släp hör övriga släpfordon med en totalvikt på över 750 kg om både bilens och släpets sammanlagda totalvikt överstiger 3500 kg (utökad B eller BE-körkort, läs mer nedan). Med släpvagnar så syftar vi på både släp- och husvagnar osv.

Efterfordon är däremot inte en släpvagn och har sina egna regler.

Det finns tyvärr ingen information här på hemsidan om släpfordon till tunga lastbilar och övrig yrkestrafik.
Dragbil Mercedes GLC 2018

Dragbilens begränsning

För att veta hur tungt släp du får dra så börjar vi med att ta reda på vilken dragvikt din bil- eller lätta lastbil är godkänd för.

Här gäller den dragvikt som bilen är registrerad för hos Transportstyrelsen, detta står antingen på registreringsbeviset som hör till bilen eller om du skriver in bilens registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida och kontrollerar det där.

Det är max släpvagnsvikt som gäller (notera också att vissa bilar har en specifik max dragvikt för obromsade kärror).

Det brukar även stå andra vikter för B-körkort och utökad behörighet B, dessa vikter gäller inte för bilen utan beskriver enbart körkortsbehörigheten generellt i förhållande till bilens totalvikt, men det kan också vara så att en del större bilar anger en högre max släpvagnsvikt än vad som är tillåtet för din körkortsbehörighet. Läs nedanför för information om körkort och dragvikter...

PS, en notis angående släpvagnsvikterna på registreringsbeviset: Det förekommer även uppgifter om max sammanlagd tågvikt (bruttovikt) för fordon och släp, vilket man även bör kika på när man kontrollerar hur mycket man får dra. Denna tågvikt brukar i princip vara bilens / lätta lastbilens totalvikt + max släpvagnsvikt.
Körkortsbehörighet

Körkortets begränsning

Nu när du vet hur mycket du får dra med din bil / lätta lastbil så behöver du även ta hänsyn till hur mycket ditt körkort tillåter dig att dra.

Här beskrivs B-körkort, B-körkort taget före 1 juli 1996, B-körkort med utökad behörighet samt BE-körkort och BE-körkort taget före 19 januari 2013.

Ordet totalvikt som förekommer nedanför innebär bilens vikt inklusive förare, passagerare (fullt lastad) samt bränsle. Hos släpvagnar innerbär ordet totalvikt att det är släpvagnens vikt då den är fullt lastad. Summarum, totalvikt = den totala vikt (inkl. allt) som fastställts av tillverkaren.

Beskrivning av de olika körkorten

B-körkort - Med det mest förekommande körkortet, B-körkort, så får bilen (personbil klass I) / lätta lastbilen ha en totalvikt på 3500 kg medans man samtidigt får dra en lätt släpvagn med en totalvikt på 750 kg, vilket blir 4250 kg totalt. Men, om släpvagnen väger över 750 kg så får den sammanlagda totalvikten endast uppgå till 3500 kg, vilket är viktigt att komma ihåg!

B-körkort taget före 1 juli 1996 - Här finns ingen skillnad i dragvikt jämfört med körkort som tagits efter 1 juli 1996, skillnaden är istället att man får köra en personbil (ej lätt lastbil) som har en totalvikt över 3500 kg, vilket vanligtvis gäller husbilar, dvs. personbil klass II.

B-körkort med utökad behörighet - Med en utökad behörighet av det vanliga B-körkortet (B96) så ökar den tillåtna sammanlagda totalvikten av bilen och släpet med 750 kg. Bilen / lätta lastbilen + släpvagnen får alltså tillsammans ha en totaltvikt på 4250 kg istället för 3500 kg som med B-körkort, dvs. bil + släp = max 4250 kg totalt. Från och med 1 juli 2017 så finns det dock ett villkor att om man gjort körprovet med en automatväxlad bil så får man enbart använda sig av den utökade behörigheten om man kör en bil med automatlåda, detta villkor framgår som B96.78 på körkortet.

BE-körkort - Denna körkortsbehörighet är till för att specifikt öka den tillåtna dragvikten så mycket som möjligt innan man behöver skaffa lastbilskörkort. Bilen / lätta lastbilen får ha en totalvikt på 3500 kg och släpvagnen får även den ha en totalvikt på 3500 kg, vilket betyder att om man hittar en bil med en totalvikt på exakt 3500 kg och en släpvagn med en totalvikt på exakt 3500 kg så kan de tillsammans väga max 7000 kg i totalvikt. Det är dock inte tillåtet med en bil som har en totalvikt på 2000 kg och en släpvagn med en totalvikt på 5000 kg, utan max 3500 kg var gäller.

BE-körkort taget före 19 januari 2013 - Med BE-körkort taget före den 19 januari 2013 så får man köra en bil / lätt lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg medans släpets totalvikt är obegränsad, men man måste ändå givetvis ta hänsyn till vad bilen får dra, så att detta inte glöms bort.


Notera återigen att B-körkort taget före 1 juli 1996 alltså inte ökar dragvikten jämfört med ett B-körkort som är taget efter detta datum!
Efterfordon skylift

Efterfordon

Vi börjar med att informera om att efterfordon inte är en släpvagn då de inte är avsedda för att frakta någonting. Eftersom det inte är en släpvagn så har de heller inte samma regler, ovanstående information stämmer alltså inte för efterfordon!

Vad är då ett efterfordon? Det är ett fordon som dras efter exempelvis en bil eller lätt lastbil och som inte får frakta några saker, t ex. vissa skylift, cementblandare på hjul, kompressorvagn osv. Men även båtkärror, husvagnar och tankvagnar som SAKNAR FJÄDRING hör till efterfordon, vilka är de tre undantagen. Ett efterfordon känns lätt igen med sin triangel-formade röda skylt baktill, dvs. en LGF-skylt (långsamtgående fordon max 30 km/h, vilket även A-traktorer osv. är utrustade med). Ett efterfordon har ingen registreringsskylt då de varken behöver skattas eller besiktigas.

Dragvikt hos efterfordon

Ett efterfordon har som sagt sina egna regler, även för dragvikt. Här gäller faktiskt endast din körkortsbehörighet för dragbilen, dvs. har du B-körkort och en bil eller lätt lastbil som väger under 3500 kg i totalvikt så får du koppla på ett hur tungt efterfordon som helst om det är utrustat med bromsar! Men skulle det vara så att efterfordonet saknar bromsar så får det fortfarande väga lika mycket som bilen gör med last, dvs. efterfordonets bruttovikt får uppgå till bilens bruttovikt. Notera att man alltså inte behöver något BE-körkort eller lastbilskörkort, det är endast din behörighet till vilken bil du får köra som gäller!

Dessa regler är aningen konstiga och kanske inte alltid så trafiksäkra, så det gäller att man kör med förnuft och kunskap om sitt ekipage och förstår att bilen har tekniska begränsningar, de är inte konstruerade för hur mycket som helst.

Kör bil i 80 km/h

Hastigheter & koppla rätt

Hastigheter: Ett efterfordon får som sagt framföras i en max hastighet av 30 km/h (långsamtgående fordon) medan en obromsad släpvagn får färdas i 40 km/h eller 80 km/h (beroende på vikten) och en bromsad släpvagn i 80 km/h. För att få färdas i 80 km/h med en obromsad kärra (kallas ofta EU-släp) så får totalvikten inte överskrida 750 kg samtidigt som totalvikten (eller tjänstevikten) ej heller får överstiga dragfordonets halva tjänstevikt. Det är även värt att notera att en bromsad vagn med ledad dragstång* endast får färdas i 40 km/h.
*Ledad dragstång innebär att det i princip finns en framaxel på släpet som svänger, likt ett långtradarsläp, dvs. inte så vanligt på vanliga kärror, de brukar ha en stel dragstång med endast en axel.

Koppla rätt: Glöm inte att koppla och lasta rätt också! När du är redo för avfärd, gå ett varv runt hela ekipaget och kontrollera så att kulhandsken håller ordentligt om dragkulan, att el-kontakten är inkopplad och att alla lampor fungerar, att säkerhetsvajern till släpets bromssystem är fast i bilen samt att bromsspaken inte är ilagd (om kärran är bromsad), att stödhjulet är uppvevat och åtskruvat, att lasten är jämnt fördelad, säkrad och ev. täckt om så behövs... med mera!

Annons
Släphandske på släpvagn

Exempel 1 Dra släpvagn

Julia har en bil med en tjänstevikt på 1500 kg och en totalvikt på 2000 kg.

Enligt registreringsbeviset framgår lite olika viktuppgifter om dragvikt, bl.a.: max släpvagnsvikt 1700 kg och max släpvagnsvikt med obromsat släp 750 kg, det är dessa två vikter som beskriver vad bilen är godkänd för.

Sedan står det också skrivet en max släpvagnsvikt för körkortsbehörighet B som är på 1500 kg och vid utökad behörighet B som är på 2250 kg, dessa vikter beskriver endast vad de två olika körkortsbehörigheterna tillåter att dra baserat på bilens totalvikt, de beskriver alltså inte vad bilen är godkänd för!

Julia har körkortsbehörigheten standard B-körkort varav hon får dra ett bromsat släp med en totalvikt på 1500 kg med sin bil.

Nu när detta är fastställt så är det bara för Julia att kroka på kärran och köra till återvinningsstationen, vitvarubutiken, möbelbutiken eller vart hon nu ska använda släpet till. Kör försiktigt och kom ihåg att fördela vikten jämnt på släpkärran!

Släpvagn med kåpa

Exempel 2 Dra släpvagn

Vi tar ett till exempel fast med lite andra förutsättningar..

Clark har en bil med en tjänstevikt på 1200 kg och en totalvikt på 1600 kg.

Enligt registreringsbeviset framgår det som tidigare skrivet ett par olika viktuppgifter om dragvikt, för hans bil är vikterna: max släpvagnsvikt 1000 kg och max släpvagnsvikt med obromsat släp 700 kg, det är dessa två vikter som beskriver vad bilen klarar av konstruktionsmässigt.

Sedan står det också skrivet en max släpvagnsvikt för körkortsbehörighet B som är på 1900 kg och vid utökad behörighet B som är på 2650 kg, dessa vikter beskriver som sagt endast vad dessa två körkortsbehörigheter tillåter att dra baserat på bilens totalvikt, de beskriver alltså inte vad bilen är godkänd för!

Clark har också ett standard B-körkort varav han får dra ett bromsat släp med en vikt på 1000 kg med sin bil. Skulle släpet däremot ha en totalvikt på exempelvis 1900 kg så får han faktiskt dra detta släp men det får inte inte lastas mer än att bruttovikten uppgår till max 1000 kg (dvs. man får i detta fall en bruttovikt som är justerbar) eftersom bilen inte är godkänd för det, den hade ju en max släpvagnsvikt på 1000 kg som sagt.

Justerbar bruttovikt

En viktig sak att notera! Om Clark eller Julia exempelvis hade haft en bil med en totalvikt på 2300 kg och maxsläpvagnsvikt på 1600 kg så betyder det att släpvagnen får ha en totalvikt på max 1200 kg. Släpets totalvikt får alltså inte vara 1600 kg även om de väljer att inte lasta släpet fullt (justerbar bruttovikt) eftersom den sammanlagda totalvikten överstiger 3500 kg för deras B-körkort, då måste de antingen skaffa ett B-körkort med utökad behörighet eller ett BE-kort. Här spelar det alltså ingen roll om Clark eller Julia väljer att inte lasta släpet fullt även om släpets tjänstevikt kanske är på 500 kg och de väljer att enbart lasta 200 kg (700 kg bruttovikt).

Släpvagn med boggiehjul och öppet flak

Exempel 3 Dra släpvagn

Johanna har en amerikansk pickup truck med en tjänstevikt på 2500 kg och en totalvikt på 3250 kg.

Enligt registreringsbeviset framgår lite olika viktuppgifter om dragvikt, bl.a.: max släpvagnsvikt 3500 kg och max släpvagnsvikt med obromsat släp 750 kg, det är dessa två vikter som beskriver vad bilen är godkänd för.

Sedan står det också skrivet en max släpvagnsvikt för körkortsbehörighet B som är på 750 kg och vid utökad behörighet B som är på 1000 kg, dessa vikter beskriver endast vad de två olika körkortsbehörigheterna tillåter att dra baserat på bilens totalvikt, de beskriver alltså inte vad bilen är godkänd för!

Tro det eller ej men Johanna har också den vanliga körkortsbehörigheten B varav hon får dra ett bromsat eller obromsat släp med en totalvikt på 750 kg med sin bil. Ja, det stämmer faktiskt att fordonet får ha en totalvikt på 3250 kg (upp till 3500 kg) samtidigt som man fortfarande får dra en lätt släpvagn med en totalvikt på max 750 kg med endast B-körkort (sammanlagd totalvikt blir 4250 kg). Däremot, om släpet har en totalvikt på 1000 kg (över 750 kg) så frångår man den punkten (ska vi kalla det dispens för lätta släpvagnar?) och den sammanlagda totalvikten får bara vara 3500 kg med B-körkort, så då behövs antingen utökad behörighet B eller BE-kort för att få dra ett släp med en totalvikt på 1000 kg.

LGF-skylt LångsamtGående Fordon som används bakom efterfordon

Exempel 4 Dra efterfordon

Louise har körkortsbehörigheten B och en Volvo V90 av årsmodell 2018. Idag har hon precis monterat på en dragkrok på bilen då det hemma i trädgården står en ny glänsande 40 fots segelbåt som bara väntar på att få sjösättas för säsongen.

Händig som hon och hennes man är så svetsar de ihop en egen båtkärra baserad på ett gammalt lastbilssläp. Kärran får boggiehjul och fjädringen tas bort och den utrustas med all belysning, reflexer och annat som krävs. De monterar även bromsar eftersom segelbåtens bruttovikt överstiger V90's bruttovikt. I och med bromsarna så får de dra den stora segelbåten fastän totalvikten överskriver bilens maximala släpvagnsvikt.

Lisa och hennes man försäkrar sig om att bilens konstruktion klarar av båten och börjar köra sakta och säkert i 30 km/h mot sjön som ligger 2-3 mil från huset.

Snabbfakta vikter

Bruttovikt: Justerbar vikt för ett fordon, vilket beror på hur tungt den är lastad, dvs. lastens vikt + tjänstevikten.
Max släpvagnsvikt: Hur tungt släp inkl. last som fordonet klarar av att dra konstruktionsmässigt (vad chassit, drivlinan, dragbalken, dragkulan osv. klarar av).
Släpvagnsvikt: Släpets vikt och hur mycket den är lastad.
Tjänstevikt: Bilens vikt inklusive förare och bränsle, dock ej passagerare / fullt lastad | Släpets vikt utan last.
Totaltvikt: Bilens vikt inklusive förare och bränsle samt passagerare / fullt lastad | Släpets vikt inkl. fullt lastad.
Tågvikt: Fordonets och släpvagnens sammanlagda bruttovikt.

Fördela vikten jämnt

Bruttovikt: Justerbar vikt för ett fordon, vilket beror på hur tungt den är lastad, dvs. lastens vikt + tjänstevikten.
Max släpvagnsvikt: Hur tungt släp inkl. last som fordonet klarar av att dra konstruktionsmässigt (vad chassit, drivlinan, dragbalken, dragkulan osv. klarar av).
Släpvagnsvikt: Släpets vikt och hur mycket den är lastad.
Tjänstevikt: Bilens vikt inklusive förare och bränsle, dock ej passagerare / fullt lastad | Släpets vikt utan last.
Totaltvikt: Bilens vikt inklusive förare och bränsle samt passagerare / fullt lastad | Släpets vikt inkl. fullt lastad.
Tågvikt: Fordonets och släpvagnens sammanlagda bruttovikt.

Jeep Grand Cherokee dragbil

Dragbilar

Att hitta en bra dragbil beror på en hel del punkter, såsom användningsområdet, hur mycket pengar man vill och kan lägga, vad man har för körkortsbehörighet och framförallt om det ska vara en vardagsbil, för att nämna ett par saker.

Generellt så kan man säga att stora SUV:ar (stadsjeepar) och pickuper med dieselmotorer eller stora bensinmotorer är de bilar som får dra mest, exempelvis Jeep Grand Cherokee, Volvo XC90, Dodge Ram, Nissan Navara, VW Amarok, BMW X5, VW Touareg, Audi Q7, Mercedes GL-Klass, Land Rover Discovery, Porsche Cayenne, Kia Sorento, Toyota Landcruiser, Mitsubishi Pajero, Hyundai Santa Fe, med mera. Dessa fordon är bra för dem som har BE-körkort och vill dra riktigt tungt, runt 2500-3500 kg!, dock hjälper de inte så mycket om man har B-körkort.

Mindre bilar, kombibilar osv. som får dra relativt tungt (dock inte i närheten av de stora SUV:arna och pickuperna) är lite svårare att hitta, särskilt om man vill hamna på max 3500 kg, dvs. B-behörighet (ej utökad). De flesta använder då bilarna till att dra husvagnar, hästtrailers o dylikt. Några exempel på mer vanliga bilar med hög dragvikt är Volvo XC70, Audi A4, Subaru Outback, Mazda 323, Kia Ceed, Hyundai i40, m.m. För bästa möjliga kraft och komfort så brukar det bli en bil med dieselmotor och automatlåda. Vill man höja ribban lite så lägger man även till fyrhjulsdrift för bästa framkomlighet och säkerhet.

Ska man främst köra släpvagn till gräntippen / soptippen så brukar det fungera med de flesta bilar, bara bilen är utrustad med dragkrok så att säga, eftersom man vanligtvis inte kommer upp i några högre vikter.

Tesla Model S kan ej utrustas med dragkrok

Elbil & släp

Elbil som dragbil, fungerar det? Ja, självklart! Dock är det inte alls lika vanligt att man kan eller får dra släpvagn, husvagn osv. med en elbil som det är med bensin- eller dieselbilar, dels pga. att elmotorer är mycket mer känsliga för överbelastning, men även pga. att räckvidden nästan halveras (förbrukningen ökar) under de flesta körförhållanden samt att dragvikten ofta är lägre (det är med andra ord inte praktiskt).

Faktum är att man inte kan eftermontera en dragkrok hur som helst på en elbil, det krävs att man i förväg undersöker om denna möjlighet finns för just den bilmodellen, det är inte alls säkert att det går.

Populära elbilar som får dra släpkärra är bl.a. Jaguar I-Pace (750 kg), Tesla Model 3 (1000 kg), Polestar 2 (1500 kg), Audi e-tron (1800 kg), Mercedes EQC (1800 kg), Tesla Model X (2250 kg) osv..


Viktigt! En del el-bilar kan vara utrustade (eller utrustas) med en cykelkrok som ser ut som en dragkrok, men denna krok får enbart användas till cykelställ, ej som dragkrok till släpvagnar & liknande!
Vad händer om du blir stoppad av polisen för överlast eller olovlig körning gällande dragvikt?

Överlast & olovlig körning

Vi får ofta en del frågor per mejl om hur det blir med böter och eventuellt ytterligare konsekvenser, såsom indraget körkort, vid överlast eller olovlig körning relaterat till dragvikt. Detta är särskilt intressant under sommarmånaderna märker vi, med anledning av husvagnssemester givetvis.

Det finns väldigt mycket att hålla koll på egentligen, om man väljer att gå in på varje detalj, men i detta fall tog vi kontakt med en polis om två av de vanligaste scenarier som folk är frågvisa om, när de kontaktar just oss.

Först kan vi börja med en kort sammanfattning om dragvikten för respektive körkortsbehörighet.

B-kort = Fordonets totalvikt 3500 kg / fordon + släp totalvikt 3500 kg
B96-kort utökad = Fordonets totalvikt 3500 kg / fordon + släp totalvikt 4250 kg
BE-kort = Fordonets totalvikt 3500 kg / fordon + släp totalvikt 7000 kg

I varje fall så får fordonet ALDRIG väga mer än 3500 kg, för då handlar det plötligt om ett tungt fordon (lastbil, buss etc.).

MEN, har du tagit B-kortet före 1 juli år 1996 (kod 96), ja då får du köra en personbil av klass II (stora husbilar och dylikt) som väger över 3500 kg i totalvikt (egentligen hur mycket som helst), samt dra ett 750 kg släp efter. Detta gäller ENBART om ditt körkort inte dragits in under årens lopp, för då har det "omvandlats" till ett vanligt B-kort därefter.

Det finns även en regel kring BE-kort, om detta är taget före 19 januari 2013 så får släpets totalvikt vara över 3500 kg!


Nu när körkortsbehörigheten är på det klar, så kör vi igång med de där två exempel som det pratas om ovan.

Exempel 1 Överlast

Du har korrekt körkort & bil - men släpet har överlast.

Låt säga att du har kvalat in dig för ett BE-körkort och därpå hämtat hem en rejäl amerikansk pickup truck. Detta maffiga fordon får dra hela 3,5 ton på pappret! Glad i hågen som du är inför sommaren så åker du och köper en sprillans ny husvagn också, denna har en totalvikt på 2000 kg. Inga problem för bilen och ditt körkort med andra ord.

På vägen hem efter husvagnsköpet så ser du din chans att plocka med dig lite fler prylar i vagnen. Då väljer du spontant att svänga förbi en bygghandel och lastar in lite marksten, diverse byggmaterial och annat kul som saknades till renoveringen där hemma.

Nu har dock bruttovikten på husvagnen, dvs. den verkliga vikten, ökat till 2250 kg! Whoops! Du har råkat få en överlast på 250 kg med andra ord.

I procent blir överlasten 2250 / 2000 = 12,5%. Detta är troligtvis inte "livsfarligt" rent praktiskt, men det innebär ändå en ökad risk för både dig och dina medtrafikanter, och det är självklart inte lagligt.

När du rullar hemåt på E4 så får du syn på blåljus i backspegeln, polisen har fått upp ögonen för ditt ekipage!

Direkt vid 1% överlast så kan böter utfärdas och vid 10% överlast så behöver du lasta av all överlast på plats, längs med vägkanten. Inte så roligt! Skulle du lyckas få ihop 31% överlast eller mer (+2620 kg bruttovikt för husvagnen ifråga), då ryker körkortet och all överlast ska lastas av innan någon bekant eller vän får fortsätta färden.

Det är inte alltid polisen utfärdar böter ifall det rör sig om ett fåtal procent överlast, exempelvis 4-5%, men utgå alltid ifrån att det kan bli böter från första procenten.

Polisen på plats kan besluta om 500 kr i böter om det är 5% överlast eller helt enkelt lämna en så kallad rapporteftergift, dvs. att man inte rapporterar in "brottet" och du får därmed köra vidare med en muntlig varning. Har du "tur" så kan du klara dig fri från böter upp till 10% överlast. Plocka fram din charm!

OBS! Är överlasten avgiftspliktig så utgår ett grundbelopp om 2000 kr plus eventuellt ytterligare belopp per procent överlast, beroende på dess allvarlighetsgrad.

Exempel 2 Olovlig körning

Fordon + släp har för hög totalvikt mot körkortet.

Du har ett B-körkort med utökad behörighet vilket innebär att ditt fordon och släpvagn får ha en totalvikt på högst 4250 kg tillsammans.

Bilen du kör, en större SUV, kvalar in på 2600 kg totalvikt medan husvagnen klockar in på 1900 kg totalvikt.

Förväntningarna är höga inför semesterfirandet och det är bara en månad kvar tills det bär av ned mot kusten!

Det är inga konstigheter för ditt fordon att få dra husvagnen, de siffrorna stämmer bra på pappret, men med en kombinerad totalvikt på 4500 kg innebär det 250 kg mer än vad som är tillåtet för ditt körkort.

Semesterplanerna har fått käppar i hjulen! Den högre totalvikten är inte bra och resulterar i så kallad olovlig körning där dagsböter finns med på straffskalan. Transportstyrelsen kommer också att bli upplysta om denna överträdelse varav de kan besluta om att dra in körkortet efter granskning av ärendet.

Hinner du plocka hem ett BE-kort under kommande månad, för att på så sätt kunna fullfölja husvagnssemstern du alltid drömt om? Det är frågan och det blev plötsligt dags att börja plugga!

Det är MYCKET VIKTIGT att poängtera följande: Även om du inte har lastat varken bilen eller husvagnen till respektives totalvikt, så är det ändå totalvikten på pappret som spelar roll. Det har ingen som helst betydelse om ekipagets bruttovikt (bilens och husvagnens faktiskta vikt) är under 3500 kg när de ställs på vågen. Tyvärr! :(

När det kommer till böter för ovan nämnda olovliga körning, så gissar vi på 1500 kr, dvs. 30 dagars dagsböter á 50 kr. Det finns en hel del omständigheter som avgör hur allvarlig situationen är och därmed bötesbelopp osv., så ta allt med en nypa salt.

Det är polismännen och poliskvinnorna på plats som tar besluten om vilka konsekvenserna blir.

Det finns som sagt mer (mycket mer) att läsa in sig på inom detta område, fråga gärna via kommentarsfältet eller dra iväg ett mejl till oss så ska vi försöka hjälpa till i den mån som är möjligt.
Annons Fordonsteknik.net

Annons Fordonsteknik.net

Är du fordonsintresserad och söker efter artiklar och guider inom området, besök gärna Fordonsteknik.net

Skärmdump Transportstyrelsen.se meny Släpvagnskalkylatorn

Kalkylator

För att snabbt och enkelt få en indikation om du får dra ett visst släp med din bil och körkortsbehörighet så har Transportstyrelsen utvecklat en mycket smidig släpvagnskalkylator, den finner du här på länken:

Släpvagnskalkylatorn på Transportstyrelsens hemsida

Mer nyttig info..

Informationssida på Transportstyrelsen.se om fordonsregler för släpvagnar där det även finns uppgifter om hur fort man får köra med släpvagnar osv.: Fordonsregler släpfordon


Transportstyrelsen har även en mycket bra PDF-broschyr som beskriver detta ämne om personbilar/lätta lastbilar med släp mer i detalj och med fler exempel osv., den hittar ni här: Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn


Transportstyrelsens informationssida om efterfordon: Information om efterfordon Transportstyrelsen.se


PDF-broschyr från Transportstyrelsen om efterfordon: Dra skylift, vissa båtvagnar och andra efterfordon

Kommentera & diskutera

Här nedanför kan du diskutera och ställa frågor om allt som hör till dragvikt osv., välkommen!

Om oss, villkor & cookies

Denna sidas syfte är att informera om dragvikt av släpvagnar i Sverige. Vi beskriver dragvikten för lätta och tyngre släpvagnar hos personbilar och lätta lastbilar för dig med körkorten B eller BE. Det finns även info om efterfordon och diverse annat. För övriga dragvikter hos motorcyklar och tunga lastbilar, besök exempelvis Transportstyrelsen.se. Källa för informationen på hemsidan är bl.a. från Transportstyrelsens hemsida samt egen erfarenhet. Denna sida är ej anknuten till Transportstyrelsen eller någon myndighet. Hemsidan uppdaterades 2021-11-08.

Med reservation för eventuella fel i texten samt material som ej är uppdaterat. Hemsidan används på egen risk. Tipsa oss gärna om du hittar något som är felaktigt.


Kontakta oss

  E-post